fbpx

Kwaliteit

De diëtisten van Beach Balance staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, dit register stelt kwaliteitseisen aan ondermeer het geven van consulten en de behandelwijze. Een diëtist wordt periodiek beoordeeld op de wijze van werken en moet kunnen aantonen aan voldoende bij- en nascholingen. Dit garandeert dat de diëtiste over up-to-date kennis beschikt en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de door NVD erkende netwerken: Voednet (netwerk van commerciële diëtisten) en Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO).

Privacy

Als diëtist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit houdt in dat alles wat je met de diëtist bespreekt vertrouwelijk behandeld wordt. Alleen met jouw toestemming mogen wij informatie over jou of inzage in je dossier geven. In het geval van verwijzing via de huisarts of een andere zorgverlening mag de diëtist uitsluitend aan de verwijzer zonder jouw toestemming informatie uitwisselen als dit voor de behandeling noodzakelijk is. De verwijzer ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de begeleiding.

Klachten

De diëtisten van Beach Balance Voedingskundige begeleiding hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of over de werkwijze van Beach Balance Voedingskundige Begeleiding, bespreek dit dan eerst met je diëtist. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, kun je via www.klachtenloketparamedici.nl een klacht indienen. Deze organisatie is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 030 310 09 29.

Recentie

Zorgkaart Nederland is een website van de patiëntenfederatie NPCF waarop zorgverleners en zorgaanbieders door patiënten gewaardeerd kunnen worden. Zorgkaart Nederland helpt patiënten bij het vinden van een zorgaanbieder die bij hem of haar past. Wil je jou ervaring delen om andere een eerste beeld te teven over de zorg die Beach Balance Voedingskundige begeleiding aanbied. Dat kan op Zorgkaart Nederland.

Een reactie op Zorgkaart Nederland over Beach Balance diëtisten:

”Bij Beach balance, voel ik me begrepen. Een diëtiste neemt de tijd, luistert goed, oordeelt niet en geeft zo haalbaar mogelijke adviezen.”

UA-65525267-1